low weight

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും എത്ര തൂക്കം വേണം?

“ഡോക്ടറെ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് 3 വയസ്സായി. തൂക്കം 12 കിലോയേയുള്ളു. ഇത് കുറവല്ലേ? ഈ വയസ്സിൽ എത്ര തൂക്കം വേണം? “ ഓ.പി യിലെ സർവസാധാരണമായ ചോദ്യം. …

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും എത്ര തൂക്കം വേണം? Read More »

ഡോക്ടർ, എന്റെ കുട്ടിയെന്താ തൂക്കം വെക്കാത്തത് ?

ഇത് ഞങ്ങൾ ദിനവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും ഇന്നും ഡോകടർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനെ …

ഡോക്ടർ, എന്റെ കുട്ടിയെന്താ തൂക്കം വെക്കാത്തത് ? Read More »

Home of Dr Soumya sarin’s Healing Tones

Scroll to Top