ആരോഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളിൽ എന്ത് കൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു?

ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല മരണങ്ങളും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭക്ഷണരീതികളും ഫിറ്റ്നസ്സും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾ ആണ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ …

ആരോഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളിൽ എന്ത് കൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു? Read More »