കോറോണയെ നേരിടാൻ ശെരിയായി കൈകൾ കഴുകുന്ന വിധം എങ്ങനെ?

ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അവയിലൊന്നാണ് കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം. കൈകൾ കഴുകേണ്ടത് എങ്ങനെ ? വെറുതെ കഴുകിയാൽ അത് പൂർണമായി എന്ന് …

കോറോണയെ നേരിടാൻ ശെരിയായി കൈകൾ കഴുകുന്ന വിധം എങ്ങനെ? Read More »